Regels ambulante handel

Regels rond ambulante handel: marktplaats, standplaats en venten

Wanneer een ondernemer zijn of haar bedrijf op de ambulant markt wil uitoefenen moet hij/zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. De ondernemer die op de markt wil verkopen, of als hij/zij wil gaan venten, heeft een pas nodig, een zogeheten Bewijs van registratie. Voorheen werd dit aangevraagd bij het Centraal Registratiekantoor (CRK), maar vanaf 2008 moet dit worden aangevraagd bij het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA). Op de site van het Hoofdbedrijf Ambachten staat aangegeven hoe dit aangevraagd kan worden.

Een Bewijs van registratie (de ‘marktpas’) wordt verstrekt op voorwaarde dat hiervoor schriftelijk een verzoek wordt ingediend middels het aanvraagformulier. Het Bewijs van registratie markthandel en/of venthandel zal dan zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

Het Bewijs van Registratie is niet zonder kosten. Er zal een “Algemene heffing detailhandel” opgelegd (€ 57,60; 2008) worden en een “Bestemmingsheffing ambulante handel (€ 74,-: 2008). Afhankelijk van de goederen die verhandeld worden, kunnen er nog andere bestemmingsheffingen worden opgelegd, bijvoorbeeld:

  • Detailhandel in AGF (Aardappelen, Groenten en Fruit)
  • Detailhandel in Wild en Gevogelte
  • Detailhandel in Wonen
  • Bloemen en Planten

In bepaalde gevallen kan de ondernemer in aanmerking komen voor een korting op de heffing. Op de site is informatie te vinden over de kortingsregelingen.

Marktplaats

In gemeenten waar markten worden georganiseerd geldt doorgaans een marktverordening. Hierin is opgenomen hoe de gemeente omgaat met het marktbeleid. Veelal moet een verzoek tot een marktplaats bij de gemeente worden ingediend. De marktmeester regelt dit doorgaans. Een marktvergunning geeft toestemming tot het innemen van een marktplaats op een weekmarkt in de gemeente.

Standplaats

Er kunnen twee soorten standplaatsen worden onderscheiden: de mobiele standplaats en de vaste standplaats. Een mobiele standplaatsvergunning geeft toestemming tot het op of aan de openbare weg innemen van een standplaats met een mobiele verkoopinrichting (een verkoopwagen) voor het verkopen van goederen, zoals bijvoorbeeld bloemen en planten, vis, oliebollen. Voor vaste objecten is een bouwvergunning nodig en wordt geen standplaatsvergunning verleend. De mobiele verkoopinrichting moet elke dag weer verwijderd worden van de locatie. De vaste standplaatsverguning is in principe een mobiele verkoopinrichting, maar mag blijven staan.

Venten

Een ventvergunning geeft toestemming voor het huis aan huis verkopen van artikelen, of diensten aan te bieden, zonder dat een standplaats wordt ingenomen.

Standwerkers

Op sommige markten worden speciale plaatsen ingeruimd voor standwerkers. Standwerkers zijn vakmensen die door hun act goederen aan de man willen brengen. Het is een manier van entertainen. Voor standwerkers gelden dezelfde voorwaarden als voor een marktplaats.

Posted in Zakelijk | Reacties uitgeschakeld voor Regels ambulante handel

De 5 Gouden tips voor de OR en nieuwe wetgeving

De WOR is sinds de jaren zeventig niet overdreven veel veranderd. Toch zijn er in de afgelopen jaren wel degelijk wat dingen gewijzigd in de wetgeving waar de ondernemingsraad iets mee kan of mee moet. Hier onze tips voor het benutten van de nieuwe wetgeving (actualiteiten) in de praktijk.

1. Gebruikchecklist bij kiezen van preventiemedewerker

De preventiemedewerker is een werknemer die de werkgever ondersteunt bij het zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Sinds 1 juli 2017 heeft de OR instemmingsrecht bij de keuze van een preventiemedewerker. De OR mag er zelf ook een voorstellen. Hoe kies je een geschikte preventiemedewerker? Daarbij moet je denken aan competenties, kennis, positie in de organisatie, etc. Daar zijn handige tools met checklists voor.

2. Maak actief gebruik van je nieuwe arbo-rechten

De ondernemingsraad heeft met de nieuwe arbo-wetgeving een duidelijkere rol gekregen in het bevorderen dat de voorschriften voor de arbeidsomstandigheden goed worden nageleefd. Dat betekent dat de OR actief gebruik moet maken van zijn rechten zoals het overleg met de Arboarts en de preventiemedewerker, eventueel SZW-arbeidsinspectie en keuze van de Arbodienst.

3. Let op wijzigingen bij pensioenen

Deze wijziging dateert al 1 oktober 2016 maar kan opeens actueel worden als de werkgever besluit om de pensioenen bij een andere pensioenuitvoerder onder te brengen. Verder heeft de ondernemingsraad ook instemmingsrecht bij wijziging van de pensioenregeling.

4. Zorg dat de Klokkenluidersregeling wordt ingevoerd

Niet alle ondernemers denken eraan om de Klokkenluidersregeling in te voeren. Voor veel organisaties is dit onderwerp wel belangrijk maar nooit urgent. Zorg dat de werkgever deze regeling laat opstellen en invoert. Het hoeft met een format helemaal niet zo ingewikkeld te zijn.

5. Zet de beloningsverhoudingen op de agenda

Onevenredige beloningsverschillen kunnen de arbeidsverhoudingen binnen de onderneming schaden. Het gesprek tussen OR en bestuurder kan bijdragen aan het voorkomen hiervan. Daarom is voorgesteld dit gesprek jaarlijks verplicht te stellen. Op grond van artikel 31 WOR was dit al wel mogelijk maar deze WOR-wijziging moedigt aan om het onderwerp actief op de agenda te zetten.
Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen bij het gebruiken van deze rechten? Voor meer informatie: Schateiland.com of bel 06-26961559.

Posted in Zakelijk | Reacties uitgeschakeld voor De 5 Gouden tips voor de OR en nieuwe wetgeving