Regels ambulante handel

Regels rond ambulante handel: marktplaats, standplaats en venten

Wanneer een ondernemer zijn of haar bedrijf op de ambulant markt wil uitoefenen moet hij/zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. De ondernemer die op de markt wil verkopen, of als hij/zij wil gaan venten, heeft een pas nodig, een zogeheten Bewijs van registratie. Voorheen werd dit aangevraagd bij het Centraal Registratiekantoor (CRK), maar vanaf 2008 moet dit worden aangevraagd bij het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA). Op de site van het Hoofdbedrijf Ambachten staat aangegeven hoe dit aangevraagd kan worden.

Een Bewijs van registratie (de ‘marktpas’) wordt verstrekt op voorwaarde dat hiervoor schriftelijk een verzoek wordt ingediend middels het aanvraagformulier. Het Bewijs van registratie markthandel en/of venthandel zal dan zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

Het Bewijs van Registratie is niet zonder kosten. Er zal een “Algemene heffing detailhandel” opgelegd (€ 57,60; 2008) worden en een “Bestemmingsheffing ambulante handel (€ 74,-: 2008). Afhankelijk van de goederen die verhandeld worden, kunnen er nog andere bestemmingsheffingen worden opgelegd, bijvoorbeeld:

  • Detailhandel in AGF (Aardappelen, Groenten en Fruit)
  • Detailhandel in Wild en Gevogelte
  • Detailhandel in Wonen
  • Bloemen en Planten

In bepaalde gevallen kan de ondernemer in aanmerking komen voor een korting op de heffing. Op de site is informatie te vinden over de kortingsregelingen.

Marktplaats

In gemeenten waar markten worden georganiseerd geldt doorgaans een marktverordening. Hierin is opgenomen hoe de gemeente omgaat met het marktbeleid. Veelal moet een verzoek tot een marktplaats bij de gemeente worden ingediend. De marktmeester regelt dit doorgaans. Een marktvergunning geeft toestemming tot het innemen van een marktplaats op een weekmarkt in de gemeente.

Standplaats

Er kunnen twee soorten standplaatsen worden onderscheiden: de mobiele standplaats en de vaste standplaats. Een mobiele standplaatsvergunning geeft toestemming tot het op of aan de openbare weg innemen van een standplaats met een mobiele verkoopinrichting (een verkoopwagen) voor het verkopen van goederen, zoals bijvoorbeeld bloemen en planten, vis, oliebollen. Voor vaste objecten is een bouwvergunning nodig en wordt geen standplaatsvergunning verleend. De mobiele verkoopinrichting moet elke dag weer verwijderd worden van de locatie. De vaste standplaatsverguning is in principe een mobiele verkoopinrichting, maar mag blijven staan.

Venten

Een ventvergunning geeft toestemming voor het huis aan huis verkopen van artikelen, of diensten aan te bieden, zonder dat een standplaats wordt ingenomen.

Standwerkers

Op sommige markten worden speciale plaatsen ingeruimd voor standwerkers. Standwerkers zijn vakmensen die door hun act goederen aan de man willen brengen. Het is een manier van entertainen. Voor standwerkers gelden dezelfde voorwaarden als voor een marktplaats.

This entry was posted in Zakelijk. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.