Retail

Bright Consultancy verbetert uw consumentenmarketing door het analyseren van uw eigen en onze klantdata. Op basis hiervan bepalen wij uw landelijke en lokale verzorgingsgebieden en geven u een gedetailleerde beschrijving van de daar wonende consumenten. Zo kunt u optimaal invulling geven aan uw landelijke marketingactiviteiten en deze desgewenst aanpassen aan de lokale markten waarop u zich richt.

Enkele voorbeelden van marketingtoepassingen:

  • Een hoger rendement op uw folder en mailing door het in- of uitsluiten van verspreidgebieden waar de doelgroeppenetratie respectievelijk hoog of laag is (Benieuwd hoe wij het rendement van uw reclamefolder verhogen? Kijk aan de rechterkant van deze pagina bij “zie ook” voor een gratis en vrijblijvend verspreidadvies).
  • Het huren van de beste prospectadressen binnen uw verzorgingsgebied.
  • Het objectief meten van prestaties door per verzorgingsgebied klantpenetraties en doelgroeppotenties te berekenen.
  • Een beter assortimentsbeleid, verfijndere schappenplannen en betere winkelcommunicatie door afstemming op lokale omstandigheden.
  • Introduceren, samplen of demonstreren rondom vestigingen of in verzorgingsgebieden met de grootste doelgroeppotentie.
  • Gefundeerde vestigingsplaatskeuzes door het vergelijken van gebieden naar doelgroeppotenties en andere kengetallen.
  • Bepalen van de ‘witte vlekken’, de meest efficiente rayonindeling of van de overlap tussen uw verzorgingsgebieden.
  • In kaart brengen van de concurrentiedruk binnen uw verzorgingsgebied.

Onze oplossingen gaan verder dan het analyseren en interpreteren van uw en onze klantgegevens. Wij helpen u ook graag bij het verzamelen van de juiste gegevens, een goed database management en het corrigeren en actualiseren van uw klantenbestand.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.