Utilities & telecom

Bright Consultancy heeft veel ervaring in het adviseren en ondersteunen van telecom aanbieders bij het uitvoeren van hun database marketing en direct marketing activiteiten.

Enkele voorbeelden van diensten die wij leveren:

  • Klantgroepsegmentatie; het indelen van klanten in specifieke gebruikersgroepen zodat er per groep de juiste klantgroepstrategie kan worden vastgesteld (bijvoorbeeld het ontwikkelen, koesteren of negeren van klanten);
  • Profielanalyses; het analyseren en beschrijven van klant- en doelgroepen zodat een beter inzicht wordt verkregen over wie, wat en waarom producten en diensten worden afgenomen. Deze informatie is van groot belang om de juiste invulling van marketing en communicatie te bepalen;
  • Het analyseren en voorspellen van churn en switchgedrag; bepalen bij welke gebruikers de kans op klantverlies het grootst is en tevens bepalen onder welke doelgroepen het werven van klanten van de concurrentie het meest kansrijk is;
  • Het uitvoeren van enquêtes om specifieke informatie van (potentiële) klanten te achterhalen om hiermee het inzicht in gebruikers en hun gedrag te vergroten;
  • Het leveren – op basis van voorspellingstechnieken – van namen en adressen van potentiële klanten die via direct marketing technieken (zoals direct mail, e-mail, telemarketing) succesvol benaderd kunnen en mogen worden voor wervingsacties;
  • Het verrijken met en onderhouden van adresgegevens van (prepay) klanten.
Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.